W ramach preorientacji zawodowej w Przedszkolu zostały zrealizowane warsztaty stomatologiczne, które przybliżyły dzieciom zawód dentysty i protetyka.