Pszczółki pożegnały lato pracą plastyczną “Dmuchawce”. Natomiast j

uż kolejnego dnia odwiedził ich gość Pani Jesień, która przysiadła nawet do wspólnego zdjęcia 😉