Przedszkole Nr 5 mieści się w centrum miasta przy ulicy Poniatowskiego 13 i jest placówką publiczną. Zostało zbudowane z inicjatywy i przy udziale środków finansowych Zakładów Ceramicznych w Krasnymstawie.

Istnieje od 1. 06. 1975r.  Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta Krasnystaw. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Chełmie.

W 2010r. przedszkolu nadano imię Bajeczka oraz w drodze konkursu wyłoniono dwie fikcyjne postacie będące pluszowymi maskotkami firmującymi przedszkole – Bajdusia i Bajdolinkę.