Ze względu na brak zmian w wytycznych Generalnego Inspektora Sanitarnego odnoście organizacji opieki w przedszkolu , nadal obowiązują ogólne zasady wprowadzone 1 września 2020r.

PROCEDURY ORGANIZACJI  OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 5 im.” BAJECZKA” W KRASNYMSTAWIE W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I  ZWALCZANIEM KORONAWIRUSA SARS-COV-19

1 września 2021 r.

Procedura od 1 września ost-1

OŚWIADCZENIE