OGŁOSZENIE
Proszę rodziców nowo przyjętych dzieci o wpłatę na konto
żywieniowe nr. 57961000022010007082670004
Należności za wyżywienie za mc. wrzesień w kwocie 132zł.
Pozdrawiam
Intendent Monika Gawryszek