Nauczycielki:
* mgr Anna Pieczykolan
*mgr Małgorzata Padzinska
personel pomocniczy:
* Joanna Warchulska (pomoc obsługowa)