Nauczycielki

  • mgr Ewelina Bielesza
  • mgr Ewa Głowala

personel pomocniczy:

  • Elżbieta Janeczko (pomoc obsługowa)