Nauczycielki

  • mgr Alina Czaplińska
  • mgr Jolanta Gleń

personel pomocniczy:

  • Beata Suszek (pomoc obsługowa)