Nauczycielki

  • mgr Małgorzata Gwarda
  • mgr Małgorzata Padzińska

personel pomocniczy:

  • Urszula Smorga (pomoc obsługowa)