Nauczycielki
* mgr Ewelina Bielesza
* mgr Anna Popik- Kulbaka
personel pomocniczy:
* (pomoc obsługowa)