Nauczycielki
* mgr Ewelina Bielesza
* mgr Anna Popik- Kulbaka
personel pomocniczy:

*Iwona Mazurek (pomoc nauczyciela)

* Elżbieta Janeczko (pomoc obsługowa)