Nauczycielki

  • mgr Anna Pieczykolan
  • mgr Małgorzata Padzińska

personel pomocniczy:

  • Joanna Warchulska (pomoc obsługowa)