Nauczycielki
*  mgr Małgorzata Gwarda
*  mgr Małgorzata Padzińska

*  mgr Edyta Czerw

personel pomocniczy:

*Agnieszka Dudzińska- Szymaniak (pomoc nauczyciela)

* Urszula Smorga (pomoc obsługowa)