Nauczycielki
*  mgr Małgorzata Gwarda
*  mgr Małgorzata Padzińska
personel pomocniczy:
* Urszula Smorga (pomoc obsługowa)