Nauczycielki
* mgr Alina Czaplińska
* mgr Anna Pieczykolan
* mgr Edyta Czerw
personel pomocniczy:
*