Starszaki uczestniczyły w Dniach Otwartych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Odwiedziny te pomogą wybrać dzieciom szkołę, do któr

ej chcą uczęszczać.