Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu – od 13 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Niezłożenie, w wyznaczonym terminie, deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.