Komunikat

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Organu Prowadzącego Przedszkole będzie prowadziło zajęcia opiekuńcze od 6 maja 2020r. W zakładce “PROCEDURY” została umieszczona  Procedura bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia …