*****************************************************

6.04.2020r.

podana zostanie lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Zakładka Rekrutacja 2020/2021)

*****************************************************

Zakwalifikowanie dzieci do przedszkola nie oznacza, że zostaną przyjęte!

Zgodnie ze znowelizowanymi rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 530 ) wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja 2020/2021.

W terminie od 7.04.2020r. do 20.04.2020r.  rodzic/prawny opiekun kandydata zobowiązany jest do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.